Cập nhật (09h – 10/04/2020): thông báo mới nhất của VietNam Airlines

Trân trọng cập nhật thông báo mới nhất của VietNam Airlines :

  1. VÌ LÝ DO DỊCH BỆNH COVID-19, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRIỂN KHAI HỦY TOÀN BỘ CÁC CHUYẾN BAY HÀ NỘI – BANGKOK – HÀ NỘI TỪ 01/05/2020 ĐẾN 31/05/2020.
    ĐÂY LÀ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HIỆN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BAY BÙ.
    XIN THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BIẾT, CHỦ ĐỘNG .
  2. HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TIẾP TỤC CẬP NHẬT HỦY CHUYẾN ĐƯỜNG BAY TỪ HÀ NỘI ĐI SINGAPORE VÀ MALAYSIA THÁNG 5 NHƯ SAU:
  • Hà Nội – Singapore – Hà Nội trên chuyến bay VN661 / VN663 và VN660 / VN662, từ 01/05/2020 đến 31/05/2020
  • Hà Nội – Kuala Lumpur – Hà Nội trên chuyến bay VN681 / VN680, từ 01/05/2020 đến 31/05/2020

ĐÂY LÀ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HIỆN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BAY BÙ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY.
XIN THÔNG BÁO ĐỂ QUÝ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BIẾT, CHỦ ĐỘNG .

3. Vì lý do khai thác VietNam Airlines tăng chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội và Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Hà Nội giai đoạn từ 16/04/2020 -> 24/04/2020:

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Giờ bay
Hà Nội – TP Hồ Chí Minh VN267 10H00
Hà Nội – TP Hồ Chí Minh VN287 14H00
TP Hồ Chí Minh – Hà Nội VN288 10H00
TP Hồ Chí Minh – Hà Nội VN286 14H00
Hà Nội – Đà Nẵng VN151 11H00
Đà Nẵng – Hà Nội VN152 19H00

 

CÁC THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT.
Trân trọng thông báo!