MALAYSIA AIRLINES // CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VÉ MỞ LINH HOẠT, HOÀN VÉ DO COVID-19

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH VÉ MỞ LINH HOẠT, HOÀN VÉ DO COVID-19

 

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19, Malaysia Airlines thông báo chính sách vé mở linh hoạt, hoàn vé được triển khai thay thế cho các thông báo trước liên quan đến COVID-19 như sau:

 

▪ Đổi ngày không giới hạn (miễn phí đổi ngày, thu giá vé chênh lệch nếu có)

▪ Linh hoạt đổi điểm đến (đổi hành trình áp dụng phụ thu giá vé nếu có)

 

Thông báo này sẽ có hiệu lực ngay lập tức thay thế cho cả chính sách liên quan đến việc thay đổi kế hoạch bay cũng như điều kiện vé gốc ban đầu với những lựa chọn đổi vé như sau:

 

PHƯƠNG ÁN ĐẶT LẠI CHỖ – VÉ MỞ LINH HOẠT

 

a. Đổi ngày không giới hạn (miễn phí đổi ngày, thu chênh lệch giá vé nếu có)

▪ Cho phép đổi ngày miễn phí không giới hạn số lần đổi, miễn phí dịch vụ.

Ngày bay mới được đặt chỗ và hoàn thành theo tiêu chí dưới đây và tùy thuộc vào tình trạng chỗ của chuyến bay. Áp dụng với tất cả vé xuất trên chuyến bay do Malaysia Airlines khai thác hoặc chuyến bay liên doanh.

  1. Áp dụng với đầu vé 232 xuất trước/trong ngày 10/4/2020
  2. Hành trình bay phải hoàn thành trong/trước ngày 30/6/2021
  3. Tất cả các yêu cầu đặt chỗ với vé gốc, vé đổi, vé mở phải thực hiện trước ngày 31/12/2020

▪ Đổi vé phải thực hiện thao tác tính lại giá vé. Nếu giá vé mới cao hơn, cần thu thêm phần chênh, nếu giá mới thấp hơn không được hoàn lại phần chênh lệch, được miễn phí NOSHOW

▪Thao tác xuất vé mở hiện tại chỉ được thực hiện tại phòng vé của Malaysia Airlines.

Với những vé sẽ hết hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020, vé sẽ được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2020

b. Linh hoạt đổi điểm đến (đổi hành trình áp dụng phụ thu giá vé nếu có)

▪ Linh hoat đổi hành trình bay, miễn phí đổi vé và miễn phí dịch vụ, hành trình mới do Malaysia Airlines khai thác.

Hành trình bay phải hoàn thành trước ngày 30/6/2021 và việc đặt chỗ phải thực hiện trong/trước ngày 31/12/20.

Nếu hành trình mới phát sinh chênh lệch giá vé cần thu thêm, nếu giá mới thấp hơn sẽ không được hoàn lại phần chênh lệch.

Miễn phí NOSHOW.

 

PHƯƠNG ÁN HỦY/HOÀN VÉ.

 

Áp dụng đối với vé được phép hoàn và vé không được phép hoàn.

Miễn phí hoàn vé, miễn phí dịch vụ đối với vé chưa sử dụng hoặc vé đã sử dụng một phần nhưng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HOÀN VÉ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BAN ĐẦU MÀ GIÁ TRỊ VÉ SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG BẢO LƯU SỬ DỤNG THANH TOÁN CHO CHUYẾN ĐI TIẾP THEO, CHUYẾN ĐI MỚI PHẢI HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 30/6/2021.

Thông báo này thay thế cho toàn bộ các thông báo hướng dẫn đổi vé, hoàn vé liên quan đến COVID-19 triển khai trước đây.

 

Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ văn phòng Malaysia Airlines Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng