Vinpearl – Thư thông báo v/v đóng cửa tạm thời một số khách sạn

Thông báo về việc đóng cửa tạm thời một số khách sạn, Vinpearl có cập nhật thời gian đóng cửa (màu đỏ) tại một số cơ sở thuộc vùng Bắc Nam như sau.

Region/ Vùng Cơ sở Giai đoạn đóng
Nha Trang Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang Tới 31/03
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang Tới 31/03
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang Tới 31/03
Vinpearl Discovery 2 Nha Trang Tới khi có thông báo mới
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang Tới khi có thông báo mới
Vinpearl Resort Nha Trang Tới 31/05
Phú Quốc Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc Tới khi có thông báo mới
Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc Tới khi có thông báo mới
Đà Nẵng Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng Vẫn nhận khách gói RO. Khách đặt gói BB chuyển sang Luxury
Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng Tới khi có thông báo mới
Vinpearl Resort & Spa Hội An Tới khi có thông báo mới
Miền Bắc – Nam Vinpearl Discovery Cửa Hội Tới 31/05
Vinpearl Discovery Hà Tĩnh (Cửa Sót) Tới 31/05
Vinpearl Hotel Hà Tĩnh Tới 31/05
Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng Tới 31/05
Vinpearl Hotel Lạng Sơn Tới 31/05
Vinpearl Hotel Quảng Bình Tới 31/05
Vinpearl Hotel Thanh Hóa Tới 31/05
Vinpearl Resort & Spa Hạ Long Tới 31/05