Vietnam Airlines thông báo các đường bay mới khai thác/khai thác trở lại trong tháng 7/2020

Phòng vé A2Z thân gửi Quý khách thông báo các đường bay mới khai thác/khai thác trở lại của Vietnam Airlines trong tháng 7/2020 như sau:

TT Đường bay Chặng bay Loại tàu Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất Giai đoạn
1 Đà Nẵng – Phú Quốc DADPQC A321 9:00 10:45 4 chuyến/tuần (thứ 3, 5, 6, CN) 02/07/20-24/10/20
PQCDAD 11:25 13:10
2 Đà Nẵng – Thanh Hóa DADTHD A321 9:00 10:10 Thứ 5 02/07/2020
THDDAD 10:50 12:10 Thứ 2, thứ 4, thứ 7 04/07/20-24/10/20
3 Đà Lạt – Huế DLIHUI A321 12:40 13:55 Thứ 5 02/07/2020
HUIDLI 14:35 15:50 Thứ 2, thứ 4, thứ 6, CN 03/07/20-24/10/20
4 Đà Lạt – Thanh Hóa DLITHD A321 12:40 14:25 3 chuyến/tuần (thứ 3, 5, 7) 02/07/20-24/10/20
THDDLI 15:05 16:50
5 Cần Thơ – Đà Lạt VCADLI AT7 12:00 13:20 Thứ 5 02/07/2020
DLIVCA 13:50 15:10 Thứ 4, thứ 6, CN 03/07/20-24/10/20
6 Vân Đồn – Hồ Chí Minh VDOSGN A321 20:10 22:30 Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7 Khai thác trở lại từ 1/7/20
SGNVDO 17:25 19:30

Lưu ý: Lịch bay có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường.