Vietnam Airlines hủy/giảm tần suất 1 số chuyến nội địa trong tháng 8/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vietnam Airlines sẽ hủy/giảm tần suất một số chuyến nội địa đến hết 31/08/2020, như sau:

1. HỦY CHUYẾN

TT HÀNH TRÌNH SHCB
1 Hải Phòng – Nha Trang – Hải Phòng VN1581/1580
2 Hải Phòng – Cần Thơ – Hải Phòng VN1221/1220
3 Hải Phòng – Buôn Ma Thuột – Hải Phòng VN1513/1512
4 Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột – Thanh Hóa VN1631/1630
5 Vinh – Buôn Ma Thuột – Vinh VN1691/1690
6 Vinh – Cần Thơ – Vinh VN1301/1300

2. GIẢM TẦN SUẤT

TT HÀNH TRÌNH SHCB Tần suất cũ Tần suất mới
1 Hà Nội – Chu Lai – Hà Nội VN7641/7640 Hàng ngày 3 chuyến/tuần (thứ 4, 6, chủ nhật)
2 Hà Nội – Đồng Hới – Hà Nội VN1591/1590
3 Hà Nội – Buôn Ma Thuột – Hà Nội VN1603/1602
4 Hà Nội – Pleiku – Hà Nội VN1613/1612 4 chuyến/tuần (thứ 2, 4, 6, chủ nhật)
5 Hà Nội – Huế – Hà Nội VN1543/1542*; VN1547/1546 2 chuyến/ngày 3 chuyến/tuần (thứ 4, 6, chủ nhật)

(*) Hủy tần suất