VIETNAM AIRLINES ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH HÀNH LÝ HỆ KIỆN – ƯU ĐÃI 50% KHI MUA THÊM HÀNH LÝ

Kể từ ngày 01/08/2019 Vietnam Airlines sẽ chuyển sang áp dụng chính sách hành lý hệ kiện, theo đó hành lý miễn cước sẽ được tính theo hệ kiện thay vì số kg.