AIRASIA – THÔNG BÁO BẢNG GIÁ KHUYÊN MÃI TUẦN 2 THÁNG 7 NĂM 2019

Kính gửi Quý Khách hàng

A2Z thông báo Bảng giá khuyến mại tuần 2 tháng 7 năm 2019 như sau :

Giá khuyến mại chỉ từ :

Bay thẳng
– Cần Thơ – Bangkok từ 35 USD/ chiều
– Cần Thơ – Kuala Lumpur từ 40 USD/ chiều

– Tp.HCM – Bangkok từ 47 USD/ chiều
– Tp.HCM – Kuala Lumpur từ 38 USD/ chiều
– Tp.HCM – Johor Bahru từ 51.5 USD/ chiều
– Tp.HCM – Penang từ 55 USD/ chiều

– Hà Nội – Bangkok từ 40 USD/ chiềutừ
– Hà Nội – Kuala Lumpur từ 56.5 USD/ chiều
– Hà Nội – Chiang Mai từ 48 USD/ chiều
– Hà Nội – Penang từ 50 USD/ chiều

– Đà Nẵng – Bangkok từ 45 USD/ chiều
– Đà Nẵng – Kuala Lumpur từ 56.5 USD/ chiều
– Đà Nẵng – Chiang Mai từ 40 USD/ chiều

– Nha Trang – Bangkok từ 35 USD/ chiều
– Nha Trang – Kuala Lumpur từ 46.5 USD/ chiều

– Phú Quốc – Kuala Lumpur từ 40 USD/ chiều