Singapore Airlines tăng tần suất chuyến bay Hà Nội/Hồ Chí Minh – Singapore lên hàng ngày từ 07/12/2020

Kể từ ngày 07/12/2020, Singapore Airlines sẽ tăng tần suất bay từ Hồ Chí Minh/Hà Nội – Singapore lên hàng ngày (hiện nay 3 chuyến/tuần). Chi tiết:

CHẶNG BAY

SỐ HIỆU CHUYẾN BAY GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ ĐẾN NƠI NGÀY KHỞI HÀNH TRONG TUẦN
Hồ Chí Minh – Singapore SQ177 12:15 15:20 HÀNG NGÀY 1
Đà Nẵng – Singapore MI631 11:50 15:50 CHỦ NHẬT 2
Hà Nội – Singapore SQ175 12:35 17:15 HÀNG NGÀY 1

1  Trước 07/12, hàng tuần, chuyến bay từ Hồ Chí Minh sẽ khởi hành vào thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật; chuyến bay từ Hà Nội sẽ vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật

2  Chuyến bay từ Đà Nẵng hiện đã có lịch bay vào ngày 29/11/2020 và tháng 1/2021