Làm thế nào để vali luôn xuất hiện đầu tiên trên băng chuyền

Ý kiến bạn đọc ()

Thẻ thành viên hạng cao nhất của hãng bay đó + bay hạng business class = vali sẽ được lấy đầu tiên phải k các bạn?

Minh Huong – 1 giờ trước

  Trả lời  | Quan tâm  1 | Vi phạm | 

Một phương pháp nữa, tìm cách thủ sẵn hoặc xin thẻ ưu tiên “Priority”, thường sử dụng trên các chuyến bay chuyển tiếp nhiều chặng. Nó chắc chắn sẽ xuất hiện đầu.

NTB – 1 giờ trước

  Trả lời  | Quan tâm  1 | Vi phạm | 

 

Đừng bỏ lỡ
Quà tặng