Vietravel Airlines Dừng Chính Sách Đổi Tên

📢 Vietravel Airlines Dừng Chính Sách Đổi Tên
🗓 Từ ngày 01/01/2024, Vietravel Airlines thông báo chính thức dừng chính sách đổi tên. Quy định mới áp dụng đối với mọi đối tượng hành khách và mọi chặng bay do Vietravel Airlines khai thác.
✅ Đối với những mã vé đã thanh toán thành công trước đó, Quý khách vẫn có thể áp dụng chính sách đổi tên.
✅ Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hãy liên hệ phòng vé A2Z