VietNam Airlines – Triển khai việc từ chối nhập cảnh của nhà chức trách Việt Nam từ ngày 04/02/2020

Thực hiện theo quyết định của Nhà chức trách Việt Nam về việc từ chối nhập cảnh vào Việt Nam từ / sau ngày 04/02/2020, VietNam Airlines triển khai phương án xử lý như sau: