Vietnam Airlines tăng tần suất 6 đường bay nội địa trong tháng 9 và 10

Vietnam Airlines thông báo tăng tần suất 6 đường bay nội địa trong tháng 9 và 10, như sau:

ĐƯỜNG BAY THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Hà Nội – Nha Trang tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 5 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 5 chuyến
Hà Nội – Quy Nhơn tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 3 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 3 chuyến
Hà Nội – Tuy Hòa (*) 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến
Hà Nội – Vinh (**)  1 chuyến  1 chuyến  1 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến
Hà Nội – Pleiku tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến
Hà Nội – Đà Lạt tăng từ 2 lên 3 chuyến 2 chuyến 2 chuyến 2 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến

(*) Tăng chuyến phụ thuộc từng thời điểm

(**) Áp dụng đến hết tháng 9/2020. Tháng 10 tăng lên 2 chuyến tất cả các ngày trong tuần

Liên hệ A2Z Travel để biết thêm thông tin chi tiết.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *