Vietnam Airlines tăng tần suất 6 đường bay nội địa trong tháng 9 và 10

Vietnam Airlines thông báo tăng tần suất 6 đường bay nội địa trong tháng 9 và 10, như sau:

ĐƯỜNG BAY THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
Hà Nội – Nha Trang tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 5 chuyến tăng từ 2 lên 4 chuyến tăng từ 2 lên 5 chuyến
Hà Nội – Quy Nhơn tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 3 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến tăng từ 1 lên 3 chuyến
Hà Nội – Tuy Hòa (*) 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến 1 chuyến
Hà Nội – Vinh (**)  1 chuyến  1 chuyến  1 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến
Hà Nội – Pleiku tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến  1 chuyến tăng từ 1 lên 2 chuyến
Hà Nội – Đà Lạt tăng từ 2 lên 3 chuyến 2 chuyến 2 chuyến 2 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến tăng từ 2 lên 3 chuyến

(*) Tăng chuyến phụ thuộc từng thời điểm

(**) Áp dụng đến hết tháng 9/2020. Tháng 10 tăng lên 2 chuyến tất cả các ngày trong tuần

Liên hệ A2Z Travel để biết thêm thông tin chi tiết.