VietNam Airlines – Các lưu ý chung về hành lý tính cước áp dụng từ ngày 01Aug2019

Hành lý tính cước áp dụng từ ngày 01/08/2019

 

  1. Các lưu ý chung

– Giá hành lý tính cước áp dụng theo nguyên tắc tính theo đoạn làm thủ tục hành lý thẳng (checked- portion).

– Cước phí tính riêng cho từng loại: quá số kiện, quá trọng lượng và quá kích thước.

  1. Hành trình nội địa

 

  1. Hành trình quốc tế