Vietjet trân trọng thông báo “MỞ BÁN 03 ĐƯỜNG BAY MỚI TỪ CẦN THƠ ĐI HẢI PHÒNG – VINH – THANH HÓA” – Ngày khời hành: Từ ngày 26/04/2019