VIỆT NAM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN TẤT CẢ CÁC NƯỚC TỪ NGÀY 15.8

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14.8 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
Theo đó, Chính phủ quyết nghị từ ngày 15.8 thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25.5.2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27.4.2022.
NGOÀI RA, 13 nước hiện đang được miễn thị thực 15 ngày được điều chỉnh qua 45 ngày.