THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH PHÍ THAY ĐỔI ĐẶT CHỖ, PHÍ HỦY HÀNH TRÌNH/BẢO LƯU TÀI KHOẢN VÀ GIÁ DỊCH VỤ CHỌN CHỖ NGỒI

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Căn cứ công văn số 4076/TTr-VJC-COM của Công ty Cổ phần hàng không VietJet về việc triển khai điều chỉnh phí thay đổi đặt chỗ, phí hủy hành trình/Bảo lưu tài khoản

Căn cứ công văn số 4101/TTr-VJC-COM của Công ty Cổ phần hàng không VietJet về việc thay đổi giá dịch vụ chọn chỗ ngồi,

Văn Phòng miền Bắc Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet (VPMB) trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng về việc điều chỉnh Phí thay đổi đặt chỗ, Phí hủy hành trình/bảo lưu tài khoản và Giá dịch vụ Chọn chỗ ngồi trong thời gian tới như sau:

  • Phí và Thời gian áp dụng (khách/chặng):

–          Thay đổi đặt chỗ, hủy hành trình và bảo lưu tài khoản:

 

Loại tiền Loại phí
Thay đổi tên Thay đổi hành trình,

chuyến bay, ngày giờ bay

Hủy hành trình và bảo

lưu tài khoản

 

 

VNĐ

Quốc nội (Đã bao

gồm VAT)

Quốc tế Quốc nội (Đã bao gồm

VAT)

Quốc tế Quốc nội (Đã bao gồm

VAT)

Quốc tế
500,000 800,000 370,000 800,000 500,000 800,000

 

  • Thời gian áp dụng: Áp dụng cho tất cả các thay đổi đặt chỗ, hủy hành trình và bảo lưu tài khoản kể từ ngày 01/04/2018.

 

–            Dịch vụ Chọn chỗ ngồi:

 

 

Loại tiền

Phí dịch vụ Chọn chỗ ngồi
Quốc nội

(Chưa bao gồm VAT)

Quốc tế
 

VNĐ

Chỗ ngồi

thường

Chỗ ngồi

phía trước

Chỗ ngồi

đặc biệt

Chỗ ngồi

thường

Chỗ ngồi

phía trước

Chỗ ngồi

đặc biệt

30,000 40,000 90,000 50,000 90,000 150,000

 

 

  • Thời gian áp dụng: Áp dụng cho tất cả các chỗ ngồi chọn mua kể từ ngày

01/04/2018

A2Z travel xin thông báo để Quý Khách Hàng được biết và triển khai tới các bên liên quan, Trân trọng cảm ơn,