LỆ PHÍ CẤP VISA, GIA HẠN VISA CHO DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Lệ phí visa và gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam được quy định như thế nào theo quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh?

Chúng tôi xin trả lời về lệ phí visa cho du khách nước ngoài như sau:

Theo quy định tại Thông tư 157/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 15/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2015 thì lệ phí visa cho người nước ngoài được quy đinh như sau:

1. Visa 1 lần lệ phí 25$

2. Visa 1 tháng nhiều lần lệ phí 50$,

3 tháng 1lần lệ phí 35$

3. Visa 3 tháng nhiều lần phí 50$

4. Visa 6 tháng nhiều lần phí 95$

5. Visa từ 6 tháng trở lên phí 135$

6. Visa 1 năm lệ phí visa 135$

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với A2Z Travel để được tư vấn và giải đáp