Hành lý của người nhập cảnh

Thủ tục khai báo

– Người nhập cảnh trước khi khai báo hải quan cần đối chiếu hành lý mang theo của chuyến đi với định mức hành lý miễn thuế của Việt Nam, nếu hành lý mang theo không vượt định mức miễn thuế, đồng thời không có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi thì không phải khai báo hải quan.

– Người nhập cảnh mang hành lý vượt định mức miễn thuế phải khai báo hải quan trên Tờ khai nhập – xuất cảnh Việt Nam. Phần vượt  được coi là hàng hoá nhập khẩu, phải thực hiện các quy định về hàng hoá nhập khẩu và nộp thuế. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

– Trường hợp phần vượt định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh phải nộp thuế, nhưng nếu tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng Việt Nam thì cũng được miễn thuế.

– Đối với người nhập cảnh thường xuyên theo tính chất công việc được hưởng định mức đối với các vật phẩm nêu tại mục 1, 2, 3, 5 Bảng định mức hành lý miễn thuế là 90 ngày được miễn thuế một lần (người nhập cảnh thường xuyên theo tính chất công việc là người điều khiển các phương tiện máy bay, tàu hoả, tàu biển, nhân viên phục vụ trực tiếp trên các chuyến phương tiện này đi ra nước ngoài; và người lái xe, người lao động Việt Nam làm việc ở các nước láng giềng có chung biên giới đường bộ với Việt Nam).

Quy định về hành lý

– Hành lý của người nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

– Thời hạn nhận hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh là không quá 30 ngày, kể từ ngày hành lý về đến cửa khẩu.

– Người xuất cảnh, nhập cảnh được tạm gửi hành lý vào kho của Hải quan cửa khẩu và được nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh. Thời gian tạm gửi hành lý không quá 180 ngày, kể từ ngày hành lý được gửi vào kho của Hải quan.

– Trong thời hạn tạm gửi hành lý, nếu người xuất cảnh, nhập cảnh có văn bản từ bỏ hành lý tạm gửi hoặc quá thời hạn tạm gửi hành lý nhưng người xuất cảnh, nhập cảnh không nhận lại, thì cơ quan hải quan tổ chức thanh lý, hoặc tiêu huỷ nếu hành lý đó đã bị hư hỏng. Tiền thu được từ việc thanh lý hàng hoá được nộp vào ngân sách Nhà nước Việt Nam sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong việc bảo quản, thanh lý hàng hoá.

Định mức hành lý miễn thuế

Định mức hành lý miễn thuế cho mỗi người nhập cảnh được quy định cho từng lần nhập cảnh, không gộp chung định mức miễn thuế của nhiều lần nhập cảnh để tính miễn thuế một lần nhập cảnh, không gộp định mức hành lý miễn thuế của nhiều người nhập cảnh cho một người nhập cảnh (trừ hành lý của các cá nhân trong một gia đình mang theo trong cùng chuyến đi).

Đối với từng mặt hàng trong định mức được quy định như sau

– Mặt hàng rượu: nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn không quá 1 lít so với định mức quy định thì được miễn thuế cả chai; nếu có dung tích vượt quá định mức nói trên thì phải nộp thuế cho phần vượt.

– Mặt hàng thuốc lá: thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải gửi tại kho của cơ quan hải quan và nhận lại trong thời gian quy định.

– Quần áo, đồ dùng, các vật phẩm khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, người nhập cảnh được mang theo với số lượng, chủng loại hợp lý, phù hợp với mục đích chuyến đi.

(Căn cứ Bảng định mức ban hành kèm theo Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002)

STT Vật dụng Định mức
1 Rượu, đồ uống có cồn:

– Rượu từ 22 trở lên

– Rượu dưới 220

– Đồng uống có cồn, bia

1,5 lít

2 lít

3 lít

2 Thuốc lá:

– Thuốc lá điếu

– Xì gà

– Thuốc lá sợi

 

400 điếu

100 điều

500 gr

3 Chè, cà phê:

– Chè

– Cà phê

 

5 kg

3 kg

4 Quần áo, đồ dùng cá nhân Phù hợp mục đích chuyến đi
5 Vật phẩm khác ngoài danh mục 1, 2, 3, 4 Bảng định mức này (không thuộc danh mục cấm NK, NK có điều kiện). Tổng trị giá < 5 triệu đồng

* Lưu ý:

– Mục 1, 2, 3 trẻ em dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

– Cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo định mức trên còn được xét miễn thuế số hàng hóa mang theo trị giá không quá 1 triệu đồng để làm quà biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Hành lý của người nhập cảnh (vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích của chuyến đi) phải khai báo hải quan trong các trường hợp:

– Vượt định mức miễn thuế;

– Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi;

– Dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập;

– Mang theo thuốc gây nghiện;

– Mang theo thuốc chữa bệnh trên 30 USD;

– Mang theo ngoại tệ trị giá trên 7.000 USD hoặc  đối với các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trên 15.000.000VND.