(FLASH SALES) AIRASIA – THÔNG BÁO BẢNG GIÁ KHUYÊN MÃI TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM 2020

Văn phòng đại diện AirAsia thông báo chương trình khuyến mãi tuần 4 tháng 2  cho một số đường bay cụ thể như sau:

Thời gian xuất vé: 24/02/2020 – 27/02/2020

Thời gian khởi hành: 24/02/2020 – 30/09/2020

Hành trình Tỉ giá Giá vé
Đà Nẵng – Bangkok VND 1,029,000
Hà Nội – Bangkok VND 1,029,000
TP Hồ Chí Minh – Bangkok VND 889,000
Cần Thơ – Bangkok VND 729,000
Đà Nẵng – Kuala Lumpur VND 929,000
TP Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur VND 889,000
Cần Thơ – Kuala Lumpur VND 829,000