Chương Trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng:

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng:

  • Các cá nhân trên 2 tuổi đều có thể đăng ký trở thành hội viên
  • Hành khách có thể đăng ký trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines.