CHÙM TOUR MÙA THU VÀNG 2018 HÀN QUỐC – NHẬT BẢN

HÀN QUỐC
1 SEOUL – NAMI – EVERLAND 5N4Đ 7C 12,990 28/10
2 SEOUL – NAMI – EVERLAND 5N4Đ VNA 13,990 7,14, 22, 30/11; 12/12
NHẬT BẢN
1 FUKUOKA – KITUKI – BEPPU – OITA – SAGA – HÁI TRÁI CÂY 5N4D VNA 19,990 14/11
2 NAGOYA-OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO 6N5D VNA 34,990 7/11; 5/12;
16/1/19; 21/02/19; 13/3/19
3 OSAKA-KOBE-NAGOYA-KYOTO-FUJI-TOKYO 6N5D VNA 34,990 10, 25/10; 21/11/2018;
20/3/2019
4 OSAKA – KYOTO – TOYOHASHI – FUJI – TOKYO 6N5D Air
Macau
(NX)
27,990 29/10; 5,19/11; 3,10/12