Cập nhật lịch bay nội địa của VietnamAirlines giai đoạn 23/4-15/5

Đường bay 23-30/04/2020 01-15/05/2020 Ghi chú
Hà Nội – Hồ Chí Minh 4-6 chuyến/ngày 11 chuyến/ngày Vietnam Airlines liên doanh Jetstar Pacific: 1-4 chuyến/ngày
Hà Nội – Đà Nẵng 1-2 chuyến/ngày 4 chuyến/ngày Khai thác 2 chuyến/ngày từ 25/04
Vietnam Airlines liên doanh Jetstar Pacific: 1 chuyến/ngày giai đoạn 28-30/04
Hồ Chí Minh – Đà Nẵng 1-2 chuyến/ngày 5 chuyến/ngày Khai thác 2 chuyến/ngày từ 25/04
Vietnam Airlines liên doanh Jetstar Pacific: 1 chuyến/ngày giai đoạn 28-30/04
Hải Phòng – Hồ Chí Minh 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác tàu thân rộng 25-30/04
Vinh / Thanh Hóa – Hồ Chí Minh 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Vietnam Airlines liên doanh Jetstar Pacific: 1 chuyến/ngày giai đoạn 29-30/04
Hà Nội – Cần Thơ Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 28/04 và bổ sung 1 chuyến khởi hành từ HAN lúc 19h00 ngày 23/04
Hà Nội – Đà Lạt 1 chuyến/ngày 1 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
Hà Nội – Nha Trang / Phú Quốc 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 29/04
Hà Nội – Buôn Mê Thuột Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác 24/04 và từ 29/04
Hà Nội – Huế Thứ 2, 4, 6, CN Thứ 2, 4, 6, CN Khai thác từ 29/04, bổ sung 2 chuyến ngày 30/04 và 02/05
Hà Nội – Tuy Hòa / Pleiku Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 29/04
Hà Nội – Vinh/ Chu Lai Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 29/04
Hồ Chí Minh – Huế 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 25/04
Hồ Chí Minh – Nha Trang / Phú Quốc 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
Hồ Chí Minh – Đà Lạt – Quy Nhơn 3-4 chuyến/tuần 1 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
Buôn Mê Thuột / Pleiku
Hồ Chí Minh – Chu Lai/ Đồng Hới Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác từ 29/04
Hồ Chí Minh – Đồng Hới Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác từ 29/04
Hồ Chí Minh – Côn Đảo 25/04 và 27/04 1 chuyến/ngày Vietnam Airlines liên doanh Vasco
Hồ Chí Minh – Điện Biên 25/04 và 27/04 Thứ 3, 6, CN Vietnam Airlines liên doanh Vasco