BẢO HIỂM DU LỊCH AIG

A2Z TỰ HÀO LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA HÃNG BẢO HIỂM AIG VIETNAM

American International Group, Inc. (AIG) là một tổ chức bảo hiểm hàng đầu thế giới phục vụ khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các công ty thuộc AIG phục vụ các khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thông qua một trong những hệ thống bảo hiểm vật chất và tài sản có quy mô rộng lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, các công ty thuộc AIG là những nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và hưu trí tại Mỹ. Cổ phiếu của AIG được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York và Tokyo.

AIG là tên thương mại cho hoạt động bảo hiểm tài sản – vật chất, nhân thọ và hưu trí, và bảo hiểm chung trên toàn cầu của American International Group, Inc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.aig.com. Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các công ty trực thuộc hoặc công ty liên kết của American International Group, Inc. Không phải tất cả sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp tại mọi vùng lãnh thổ, và phạm vi bảo hiểm được điều chỉnh theo quy định cụ thể của hợp đồng bảo hiểm. Một số sản phẩm và dịch vụ nhất định có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba độc lập. Sản phẩm bảo hiểm có thể được phân phối thông qua các tổ chức / cá nhân liên kết hoặc không liên kết với chúng tôi.