ALL NIPPON AIRWAYS GIA HẠN KHUYẾN MẠI ĐẾN HẾT 30/10/2019

All Nippon Airways gia hạn khuyến mại giá hạng phổ thông và thương gia đến hết 31/10/2019.

Chương trình áp dụng cho hành trình từ Hà Nội – Tokyo/Osaka/ Fukuoka/Nagoya

Đặc biệt khách được hỗ trợ hoàn vé miễn phí nếu không xin được VISA