🇻🇳 Điểm Đến Tiếp Theo Không Cần Xin Visa – Mông Cổ 🇲🇳

Ngày 1/11 vừa qua, hai nước Việt Nam – Mông Cổ đã có buổi gặp mặt và ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người dân Việt Nam đến Mông Cổ khi có hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ chiếu phổ thông.
Cuối năm rồi, set kèo đi Mông Cổ ngay thôi!!!!