𝐁𝐚𝐦𝐛𝐨𝐨 𝐀𝐢𝐫𝐰𝐚𝐲𝐬 (𝐁𝐀𝐕) 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝟓 𝐍ă𝐦 𝐆ắ𝐧 𝐊ế𝐭, 𝐁ề𝐧 𝐋ờ𝐢 𝐓𝐫𝐢 Â𝐧 𝐯à 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲

𝟏. 𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝟓 𝐍ă𝐦 𝐠ắ𝐧 𝐤ế𝐭, 𝐛ề𝐧 𝐥ờ𝐢 𝐭𝐫𝐢 â𝐧
• Ưu đãi: Giảm 5% base fare file giá trực tiếp trên hệ thống cho booking từ 1 khách.
• Thời gian bán: 03/01/2024 – 15/01/2024
• Thời gian bay áp dụng: 18/01/2024 – 30/3/2024
• Thời gian bay loại trừ: chi tiết tại phục lục 01 đính kèm https://i.imgur.com/CiVEriJ.jpg
• Hạng vé áp dụng: Tất cả các hạng vé
• Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay Nội địa
𝟐. 𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 ư𝐮 đã𝐢 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲
• Ưu đãi: Giảm 10% base fare file giá trực tiếp trên hệ thống cho booking từ 02 khách trở lên
• Thời gian bán: 16/01/2024
• Thời gian bay áp dụng: 18/01/2024 – 30/03/2024.
• Thời gian bay loại trừ: chi tiết tại phục lục đính kèm https://i.imgur.com/CiVEriJ.jpg
• Hạng vé áp dụng: Tất cả các hạng vé
• Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay Nội địa
𝟑. 𝐋ư𝐮 ý
• Ưu đãi được áp dụng trên giá cơ sở (không bao gồm thuế, phí).
• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn trên khi số chỗ dành cho khuyến mại đã bán hết.
• Chương trình này không được áp dụng kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác.
• Mọi trường hợp thực hiện xuất vé, tách vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực.